Next Page  105 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 105 / 108 Previous Page
Page Background

105

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

ניהול האשפה במטרופולין יתבסס על

העקרונות הבאים (לפי סדר חשיבותם): שמירת

הניקיון, הקטנת ייצור האשפה, שימוש חוזר,

חזור. באופן מעשי, זה יתבטא בוויתור כמעט

ִ

מ

מוחלט של הטמנת אשפה. במקום זאת, בכל

הבתים תבוצע הפרדה בין שלושה סוגי פסולת

לפחות: פסולת אורגנית הניתנת לקומפוסטציה,

נייר ושאר הפסולת.

לשם כך תוקם בירושלים מערכת פינוי פסולת

פנאומטית. מערכת פינוי פסולת פנאומטית

היא תהליך דומה מאוד לתהליך הובלת פסולת

נוזלית בביוב. בבניין או בגוש בניינים, שבהם

מותקנת מערכת אשפה פנאומטית, מותקנים

בכל קומה שני פתחי אשפה, אחד לאשפה רטובה

ואחר לאשפה יבשה. האשפה עוברת בפתחים

ומושלכת לתוך מערכת מרכזית משותפת של

גוש הבניינים המרוחקת מהשכונה. פעם בשבוע

מתרחשת שאיבת אשפה על ידי צינור תת־

קרקעי המוביל אל המערכת המרכזית שמזהה

את סוגי האשפה — רטובה או יבשה — ומובילה

אותם אל צינור הטיפול המתאים, מרוקנת אותם

לתוך מכל המצמצם את האשפה ומפריד בינה

ובין האוויר המזוהם. שיטת הפינוי הפנאומטי

מתאימה במיוחד לאזורים היסטוריים ותיירותיים

בתוך ערים, מקומות המתאפיינים בדרך כלל

בצפיפות מאוד גבוהה ובדרכים צרות, ובייחוד

לאזורים היסטוריים בירושלים. אנו מציעים

כי מערכת כזו תותקן ברחבי ירושלים. בראש

ובראשונה באזורים ההיסטוריים והתיירותיים

של העיר, ובהמשך בכל העיר. לא תותר הקמת

שכונות ומקבצי בניינים חדשים בהיקף של

יחידות דיור ויותר ללא התקנת מערכת

2,500

לפינוי פנאומטי של האשפה.

קיימות ירושלמית

שיטת הפינוי

הפנאומטי

מתאימה

במיוחד לאזורים

היסטוריים

ותיירותיים בתוך

ערים

פינוי אשפה מתקדם

מהבית למרכז סילוק האשפה. מערכות פסולת

פנאומטיות כמו זו שבתמונה מתאימות במיוחד

לשימוש באזורים עירוניים עתיקים וצפופים