Next Page  97 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 97 / 108 Previous Page
Page Background

97

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

ברחובות ירושלים עשויות להוריד

במידה ניכרת את צריכת האנרגיה של

מיזוג אוויר בבתים.

שימוש נכון וחכם בעצים עשוי

להגדיל את לחות האוויר באזור העצים

אחוז ולהקטין את הטמפרטורה

30־20־

ב

משמעותית, נתון חשוב ביותר באקלים

הקיצי החם והיבש של ירושלים.

יער ירושלים נמצא בדרך העולה

ממישור החוף לירושלים. כיום זהו אזור

עשיר בצמחייה ובעצים בוגרים גבוהים.

הרוח שנושבת מכיוון הים התיכון

מביאה אוויר חם במהלך היום, ואוויר

זה עובר סינון וטיהור במעבר דרך היער

שמגן על ירושלים מצד מערב, שם גם

גדלה הלחות של האוויר.

קירור באמצעות צמחייה ואידוי אינו

רק כלי אפקטיבי ואסתטי לאקלום —

הוא הפתרון היחיד לבעיית השרב, שכן

החול יכול להתרומם עם האוויר החם

וליצור תנאי שרב רק במזג אוויר יבש

מאוד. בישראל מגדירים יום שרבי כיום

שבו הלחות היחסית הממוצעת פחותה

אחוז בהר.

45־

אחוז בחוף ומ

50־

מ

שרב נחשב כבד אם הלחות היחסית

30־

אחוז ובחוף מ

20־

בהר נמוכה מ

קיימות ירושלמית

הדמיה של רחוב גולומב כפי שהוא עשוי להיראות

לאחר הפיכתו לשדרה ידידותית להולכי רגל