Next Page  100 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 100 / 108 Previous Page
Page Background

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

100

הפוטנציאל הגדול ביותר לחסכון

אנרגיה בתחבורה טמון בהקטנת כמות

הנסיעות המתבצעות במטרופולין.

אפשר לעשות זאת בלי לפגוע באיכות

החיים של תושבים ואורחי הבירה ותוך

כדי שיפור חוויות היומיום והקלת

ניידות האנשים במטרופולין. לאחרונה

החליט המשרד להגנת הסביבה

מיליון שקלים

3

להעתיק לירושלים

בכדי לקדם תכניות שיעודדו הקטנה

של נסיעות בעיר.

״ קובעת

5800

תכנית ״ירושלים

שלושה כלים להשגת מטרה זאת:

הפיכת כל הרחובות והכבישים

בערים למרחבי הליכה מוצלים ונוחים.

יצירת “רשת“ דרכים וריבוי

אופציות הגעה לכל מקום.

הקמת רשת מסועים של תחבורה

ציבורית חינמית.

ישראלים מבזבזים הרבה זמן בנהיגה.

אחוז מסך כל הנסיעות בתוך

50־

כ

2,000

ערים הן נסיעות קצרות (עד

מטר): פיזור הילדים למוסדות החינוך

בבוקר ונסיעות ל״סידורים״, כגון דואר,

בית מרקחת ובנק. ההחלטה של כל

תושב האם לבצע סידורים אלה ברכב

או בהליכה מושפעת מאוד מהנוחות

להסתובב ברחובות.

אדם שהולך במהירות ממוצעת של

ק״מ

2

ק“מ לשעה יעבור מרחק של

5

דקות. מחקרים הראו

25־

בפחות מ

שכשקיים בעיר תחליף נוח לנסיעה

ברכב, כגון הליכה במרחב נעים ומוצל,

אנשים רבים מוותרים על הנסיעות

הקצרות, שהן חצי מסך כל הנסיעות

בעיר, והולכים ברגל. אם אכן מחצית

הנסיעות בעיר לא יתקיימו יופחתו גם

צריכת הדלק וזיהום האוויר בחצי.

ניתן להקטין את זיהום האוויר

מרכבים בשיעור של עד פי שלושה

מהמצב הנוכחי באמצעות מעבר תכנון

הכבישים והרחובות מצורת ״עץ״

לצורת ״רשת״. תכנון בשיטת רשת

מאפשר תמיד לבחור בדרך הקצרה

ביותר וכך לחסוך מרחק וזמן נסיעה,

המזהמים את האוויר.

את זיהום האוויר מרכבים ניתן

להקטין בחצי שוב על ידי שילוב של

מדרכות נעות ברחבי העיר. בכל מדרכה

מטרים ניתן

2.2־

שרוחבה יותר מ

לבודד מקום למסוע. מקור אנרגיה

למסוע יהיה סולארי, והשימוש בו יהיה

חינמי. המהירות הממוצעת במסוע

ק״מ לשעה (כפול ממהירות

10

תהיה

הליכה ממוצעת). משמעות הדבר היא

שבני אדם צפויים ״ללכת״ במסוע גם

למרחקים גדולים יותר וכמות הנסיעות

קיימות ירושלמית

רחוב אקולוגי חכם

//

מסועים חדשניים, שתילה נבונה של עצים, בנייה חכמה של רשת רחובות — שימוש

מושכל בכל אלה יהפוך את התנועה בירושלים לנוחה, נעימה ואקולוגית יותר

ניתן להקטין את זיהום האוויר

מרכבים בשיעור של עד פי

שלושה באמצעות מעבר

תכנון הכבישים והרחובות

מצורת "עץ" לצורת "רשת"