Next Page  104 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 104 / 108 Previous Page
Page Background

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

104

אנרגיות מתחדשות

//

כיום כמעט כל החשמל בישראל — לרבות מטרופולין ירושלים — מיוצר בתחנות כוח הממוקמות במישור החוף.

תחנות אלה מייצרות חשמל על ידי שריפת פחם וגז בתהליך המזהם את האוויר. בשנים האחרונות התחילו

להתפתח דרכים חדשות לייצור חשמל, המכונות “אנרגיות מתחדשות“. שיטות אלה נקיות מבחינה אקולוגית,

, השואפת להפוך את ירושלים לעיר מתקדמת בכל התחומים, תשאף

5800

חסכוניות וזולות. תכנית ירושלים

לשלב כמה שיותר טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת, כחלק מהמובן מאליו התכנוני של המטרופולין

1

פנלים לייצור חשמל

פנלים פוטו־וולטאיים הם יחידות

הקולטות את חום השמש ואור השמש

ומתרגמות אותם לחשמל. כיום התקנת

מערכת כזו דורשת ביורוקרטיה סבוכה

בתחום התכנון ומול חברת החשמל.

להצעתנו, בעתיד תותר התקנת פנלים

פוטו־וולטאיים משולבים ביריעות

איטום על גגות בניינים ללא צורך בכל

היתר. התקנת כל סוג אחר של פנלים

פוטו־וולטאיים לייצור חשמל על גגות

בניינים או מעל חלונות כהצללה תותר

במסגרת היתר לעבודה מצומצמת,

בתהליך ביורוקרטי מזורז.

3

מיזוג גיאו־תרמי

מיזוג גיאו־תרמי הוא מיזוג אוויר

פסיבי טבעי, המבוסס על העובדה

שטמפרטורת האוויר בתוך האדמה,

מטרים ויותר, נשארת

2

בעומק

קבועה במשך כל השנה והיא גבוהה

מהטמפרטורה הממוצעת באזור

מעלות. במקרה של מטרופולין

ב

ירושלים מדובר בטמפרטורות

, שהן בטווח של נוחות

22–20

של

תרמית גם בחורף וגם בקיץ. כלומר,

כשמעבירים בצנרת תת־קרקעית

כמות אוויר זהה לנפח החללים

במבנה עם החלפת האוויר ארבע

פעמים בשעה ניתן לספק טמפרטורה

של נוחות תרמית בבית בכל עונות

השנה. שיטה זאת מאפשרת שימוש

במסה התרמית של כדור הארץ

באופן בלתי עקיף וכמעט ללא

איבודי אנרגיה בדרך ולכן היא מאוד

יעילה וחסכונית. יש לעודד שימוש

בטכנולוגיה זו בכל מקום שהדבר

אפשרי.

4

ייצור חשמל מפסולת

בשנים האחרונות מתפתחת טכנולוגיה

לייצור חשמל משאריות פסולת.

המטרה היא לשלב את מטרופולין

ירושלים בתהליך הטמעה ארצית של

טכנולוגיה זו. שאריות הפסולת לאחר

המיון והפסולת שנוצרת ברחובות

יישלחו למתקנים קומפקטיים לייצור

חשמל מפסולת, שיותקנו ברחובות

במקום פחי אשפה. היעד הוא

ויתור מוחלט על פחי אשפה ברחבי

2025

מטרופולין ירושלים עד שנת

והחלפתם במתקנים לייצור חשמל

מפסולת שיתחברו לרשת החשמל

העירונית.

קיימות ירושלמית

2

טורבינות ביתיות

אזורים נרחבים במטרופילין ירושלים

כגון גוש עציון, בנימין ויישובים בקו

הרכס זוכים לרוחות חזקות לאורך רוב

עונות השנה. בשנים האחרונות מתפתח

ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח,

ובכלל זה טורבינות רוח ביתיות קטנות.

בשאיפה לעידוד השימוש בטכנולוגיה

זו, התקנת טורבינות רוח ביתיות,

מטרים,

1.1

שמידותיהן אינן עולות על

תותר במסגרת היתר לעבודה מצומצמת.

מערכת ביתית לייצור חשמל מפסולת