Next Page  10 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 108 Previous Page
Page Background

ירושלים

, עיר המקודשת

לשלוש הדתות

המונותיאיסטיות, היא אחד ממוקדי

המשיכה התיירותיים הגדולים בעולם

כבר כיום. המורשת ההיסטורית והרוחנית

של העיר הופכת אותה לאתר תיירות

ייחודי שכמעט אין לו מתחרים בעולם.

בהתחשב בתהליכי הגידול הצפויים

בתיירות העולמית בעשורים הקרובים,

פוטנציאל המבקרים בירושלים הוא

עצום. כבר כיום מהווה התיירות נתח

חשוב בכלכלת ירושלים, ובעתיד היא

עשויה להפוך למנוף הפיתוח הראשי של

העיר גם בתחומי הבנייה והחברה.

אולם נכון להיום לא תוכל ירושלים

לממש את הפוטנציאל הזה. כדי לקלוט

את מיליוני התיירים הצפויים להגיע אל

העיר יש לבנות עשרות אלפי חדרים

בבתי מלון חדשים, יש לשדרג באופן

דרמטי את מערך התחבורה של העיר

ויש לעצב את המרחב האורבני של

ירושלים כך שיוכל להכיל את התיירים

ואת האוכלוסייה המקומית שתעניק

להם שירותים. שינוי דרמטי כזה דורש

תכנון מקיף ומשולב: מערך התחבורה

העירוני והבין־עירוני חייב להיות מותאם

למיקום בתי המלון ולמיקום אתרי

התיירות והעלייה לרגל, וכן לשכונות

המגורים של העיר. לא רק שתהליך

תכנוני כזה לא קיים, למרבה הצער הוא

מנוגד לגמרי למצב הקיים. בעשורים

האחרונים מתממש בצעדים גדולים

תהליך לא מבוקר שבו נוצרת מטרופולין

דו לאומית בירושלים ובסביבתה. תהליך

לא מבוקר זה נוגד את כל העקרונות של

פיתוח בר קיימא. אם לא יתממש חזון

תכנוני שישלב את מכלול ההיבטים של

פיתוח ירושלים, הפוטנציאל התיירותי

והפוטנציאל הכלכלי הנלווה אליו יירדו

לטמיון.

התכנית המוצגת כאן נובעת מתחושה

של כורח השעה, מתחושה של אי מימוש

הפוטנציאל העיקרי של ירושלים ושל

החברה המגוונת המתגוררת בעיר. שם

— נגזר משנת

5800

הפרויקט — ירושלים

היעד של הפרויקט, השנה העברית

.2050

התת"י, שתחול בשנה הלועזית

היקף הזמן של כשלושה עשורים מהיום

הוא יעד מציאותי אשר בו חזון זה של

עתיד ירושלים יכול לבוא לידי מימוש.

נבחרי הציבור, שרי הממשלה, אנשי

עיריית ירושלים, מקבלי ההחלטות

והפקידים הרלוונטיים לתכנון מטרופולין

ירושלים יכולים לאמץ את התכנית

במלואה או חלקים ממנה, משום שהיא

מבוססת על יסודות התכניות הקיימות

של משרדי הממשלה השונים ועיריית

ירושלים ומאחדת תכניות שנוצרו בעבר,

תוך שילוב של תוספות פרי עבודת צוות

.5800

המתכננים של פרויקט ירושלים

לפיכך, התכנית המוצעת בזאת מספקת

המורשת ההיסטורית

והרוחנית של ירושלים

הופכת אותה לאתר

תיירות ייחודי שכמעט

אין לו מתחרים בעולם

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

10