Next Page  5 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 108 Previous Page
Page Background

תוכן עניינים

החזון

ירושלים הבנויה

גבולות מטרופולין ירושלים

האתגר הדמוגרפי

פיתוח אתרים בעיר החדשה

מערכת השטחים הפתוחים

שטחים פתוחים בעיר

יער עירוני

פארקים מחוץ לעיר

מלונות ותיירות

איפה יישן התייר המיליארד?

מימוש הפוטנציאל התיירותי

ניהול תיירותי חכם במטרופולין

הרשת התיירותית

פרויקט המקוואות

גן לאומי נחל רפאים

רשת החוויה התנ“כית

שערי ירושלים

תחבורה

כביש הטבעת

רכבת תחתית

תחנות הרכבת

שדה התעופה

קיימות ירושלמית

רחוב אקולוגי חכם

אנרגיות מתחדשות

נספח

מתודולוגיה

16

09

32

68

90

106

44

5

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים